Zuhriddinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li

Rating

35

Publications

8

Citations

301

H-Index

11

Google Scholar Profile

User name: Hayotbek Zuhriddinov

Institution: Tashkent state transport university

H-Index: 11

H-Index in last 5 years: 295

Citations: 301

Citations in last 5 years: 295

i10-Index: 16

i10-Index in last 5 years: 16

Research fields: Technosphere security