Educational and Pedagogical Sciences | Article | Published 2021

BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDAGI DISGRAFIYANI BARTARAF ETISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Keywords: yozma nutq, metod, nutq, faoliyat, harf, rasm.

Abstract

Ushbu maqola kichik yoshdagi o’quvchilarda uchraydigan yozma nutq kamchiliklarini kelib chiqishi va bu nutq kamchiligini bartaraf etish uchun xozirgi kundagi samarali metodlari haqida yoritib berilgan.

References

 1. 1.M.Y.Ayupova ,,Logopediya " 2007 y. Toshkent.
 2. 2.Axmedova Z.M. ,Ayupova M.Y. , Xamidova M.P. “Logopedik o’yin” 2007 y.
 3. Toshkent.
 4. 3.Raxmanova.V.S ,,Korreksion pedagogika va logopediya"
 5. 4.Akramova, X. (2020). Zamonaviy multimedia vositalaridan foydalanish -
 6. muvaffaqiyat garovi .
 7. 263
 8. 5.Akramova, X. (2020). Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan
 9. ijtimoiy pedagogik faoliyat texnologiyasi.
 10. 6.Muzaffarova, X. (2020). Maktabgacha ta’lim muassasalarida mediata’limni
 11. joriy etish: «modern scientific challenges and trends».
 12. 7.Muzaffarova, X. (2020). O’qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan
 13. foydalanish masalalari:
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article