Educational and Pedagogical Sciences | Article | Published 2021-03-31

PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF PAINTING

Publisher: Илмий тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш маркази, RESEARCH SUPPORT CENTER info@research-support-center.com, http://e-science.uz/
Keywords: Moybo`yoq, rangtasvir, kartina, mastexin, lessirovka, alla prima, politra, blik, grunt, eskiz, akvarel , uslub, kompozitsiya, axromatik, Rang koloriti, janr, garmoniya, vitraj, baget, natyurmort, to‘yinganlik bo‘yoq, obraz, refleks, yorug‘lik, ritm, soyayorug‘, rassom, forma, chiziq, personaj, abstrakt, faktura, monumental, buyust, plastik, dastgohli rangtasvir.

Abstract

Ushbu ilmiy maqola «Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi» ta’lim yо‘nalishi talabalari va о‘qituvchilari uchun mо‘ljallangan bо‘lib, unda tasviriy san’at manzara janrida bо‘yoqda ishlashning maqsad va vazifalari, tasviriy san’atni о‘qitishning pedagogik mahorati kabi masalalar о‘z aksini topgan.

No reference added

0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

References

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article