Educational and Pedagogical Sciences | Article | Published 2021

“ИМО-ИШОРА НУТҚИНИ МАЗМУНИ, МАҚСАД ВА ЭГАЛЛАШ МЕТОДЛАРИ” МОДУЛИНИ ЎҚИТИШДА ИННАВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДН ФОЙДАЛАНИШ БЎЙИЧА ИЛҒОР ТАЖРИБАЛАР

Keywords: 1-даража Ешитишни 50 Дб.гача йўқотиш Бундай бола 1м.дан ортиқ масофадаги нутқни фарқлайди. 2-даража Эшитишни 50-70 Дб.гача йўқотиш Бундай бола 1м.гача масофадаги нутқни фарқ қилади. 3-даража Эшитишни 70 Дб.дан юқори йўқотиш. Бундай бола қулоқ олдида ва қулоқ супрасига айтилган нутқни ҳам фарқлаши қийин. 2. Кар болалар таснифидаги гуруҳларни эшитиш мезони билан жуфтланг. 1- гуруҳ Энг паст частоталарни қабул қилиш (125-250 Гц.); 2- гуруҳ-500 Гцгача частоталарни қабул қилиш; 3- гуруҳ паст ва ўрта частоталарни қабул қилиш (1000 Гцгача) 4- гуруҳ 2000 Гцгача частоталарни қабул қилиш

Abstract

Имо-ишора нутқини мазмуни, мақсадини эгаллаш талабаларнинг мустақил ва ижодий фикрлаш асосида, эшитишда нуқсони бўлган болаларни ўқитиш жараёнида коррекционтарбиявий ишларни амалга оширишга оид билимларни эгаллашга, махсус таълим жараёнида ижодий изланувчанлик билан ёндошиш, мулоҳазалар занжирини мантиқий қура олиш, қизиқарли материални танлаш, ўрганилаётган объектларнинг хоссаларини исботлаш бўйича малакалар ва кўникмаларни шакллантиришга, ўз билим ва малакаларини мустақил тўлдириб бориш кўникмаларини ривожлантиришга йўналтирилган фан сифатида намоён бўлади3 . “Имоишора нутқини мазмуни, мақсад ва эгаллаш методлари” модули таълимида педагогик технологияларни қўллаш бўйича илғор тажрибалар таҳлили педагогик технология функциясига аниқлик киритиш ва унинг концептуал моделини қуришга оид ёндашув вариантини асослаш имконини берди. “Имо-ишора нутқини мазмуни, мақсад ва эгаллаш методлари” модули таълимида таъл

References

 1. 1. Йўлдошев Ж., Усмонов С. Педагогик технология асослари –Т.: Ўқитувчи, 2004.
 2. 2. Юцявичине Л.А. Теория и практика модульного обучения.- Каунас: Швиеса, 1999.
 3. 3. Зиёмуҳаммедов Б. Илғор педагогик технология: назария ва амалиёт. –Т.; Ибн Сино.
 4. 2001.
 5. 4. Б.Зиёмухаммедов Илғор педагогик технология Т., 2002.
 6. 5. Файзиева Сурдопедогогика –Т.:Сано-стандарт ,2013
 7. 6. Muzaffarova, x. (2020). didaktik o’yin texnologiyalari – pedagogik fenomen sifatida. arxiv
 8. nauchnыx publikatsiy jspi, 1(92). izvlecheno ot https://science.iedu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7483
 9. 7. Muzaffarova, x. (2020). aqli zaif bolalar bilan korrektsion- rivojlantirish ishlarini
 10. tashkillashtirishga yangicha yondoshuvlar: uz akademiya. arxiv nauchnыx publikatsiy jspi, 1(92).
 11. izvlecheno ot https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7485
 12. 8. Temurova, g. (2020). the role of legalities and principles in the development of oral speech
 13. of weak auditory learners in the educational process. архив научных публикаций jspi, 1(91).
 14. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6842
 15. 9. Gulchexra temurova, мактабгача ёшдаги эшитишида нуқсони бўлган болаларнинг
 16. умумий моторикасини ривожлантириш , архив научных публикаций jspi: 2020: архив №91
 17. (science.i-edu.uz, jspi.uz)
 18. 10. Temurova, g. (2020). мулоқот эҳтиёжининг асоси. архив научных публикаций
 19. jspi, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6278
 20. 11. Temurova, g. (2020). мактабгача ёшдаги эшитишида нуқсони бўлган болаларнинг
 21. умумий моторикасини ривожлантириш. архив научных публикаций jspi, 1(91). извлечено от
 22. https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6843
 23. 12. Temurova, g. (2020). developing the speech of hearingimpaired pupils in primary school
 24. based on game technology. архив научных публикаций jspi, 1(70). извлечено от https://science.iedu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6271
 25. 13. Temurova, g. (2020). o‘yin – eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning nutqiy qobiliyatlarini
 26. faollashtirish omili sifatida. архив научных публикаций jspi, 1(92). извлечено от https://science.iedu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6792
 27. 14. Temurova, g. (2020). имконияти чекланган болаларни соғломлаштиришда жисмоний
 28. машқларнинг аҳамияти. архив научных публикаций jspi, 1(91). извлечено от https://science.iedu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/684
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article