Article | Published 2021

KOXLEAR IMPLANTLI BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN LOGOPEDIK ISHLASH TIZIMI

Keywords: eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning nutqini rivojlantirishda eshitish qoldig‘idan foydalanishga ustuvorlik berish zarur. Bu jarayonda eshitish sezgisiga ta’sirning turli vositalarini bolaning fiziologik va psixiologik hususiyatlarini inobatga olgan holda tanlash muhimdir;

Abstract

Ayrim eshitish apparatlari turli sensonevral karlikning texnik, fiziologik va patofiziologik sabablari bilan eshita olmaydigan kishilarning eshitishiga qisman, ayrimlariga esa umuman ta’sir qilmaydi. Kar va zaif eshituvchi bolalar ta’lim tarbiyasiga oid nazariy ma’lumotlarning tahlili asosida quyidagi hulosalarni shakllantirdik: kar va zaif eshituvchi bolalarning ta’limi va tarbiyasini tashkil etishda to‘g‘ri tashxisning ahamiyati kattadir; eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning nutqini rivojlantirishda eshitish qoldig‘idan foydalanishga ustuvorlik berish zarur. Bu jarayonda eshitish sezgisiga ta’sirning turli vositalarini bolaning fiziologik va psixiologik hususiyatlarini inobatga olgan holda tanlash muhimdir;

References

 1. 1.Ayupova M.Yu. Logopediya. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007.
 2. 2.И. В. Королева. Кохлеарная имплантация и слухоречевая реабилитация глухих детей и
 3. взрослых.- Санкт-Петербург.: Каро. 2009
 4. 178
 5. 3.Логопедия: учебник для дефектологических факультетов педагогических вузов /Л. С.
 6. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова и др.; под ред. Л. С. Волковой. М.: Владос, 2009. 703
 7. с. (3)
 8. 4.Temurova, G. (2020). THE ROLE OF LEGALITIES AND PRINCIPLES IN THE
 9. DEVELOPMENT OF ORAL SPEECH OF WEAK AUDITORY LEARNERS IN THE
 10. EDUCATIONAL PROCESS. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(91). извлечено от
 11. https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6842
 12. 5. Gulchexra Temurova, МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ ЭШИТИШИДА НУҚСОНИ БЎЛГАН
 13. БОЛАЛАРНИНГ УМУМИЙ МОТОРИКАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ , Архив Научных
 14. Публикаций JSPI: 2020: Архив №91 (science.i-edu.uz, jspi.uz)
 15. 6. Temurova, G. (2020). мулоқот эҳтиёжининг асоси. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69).
 16. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6278
 17. 7. Temurova, G. (2020). МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ ЭШИТИШИДА НУҚСОНИ БЎЛГАН
 18. БОЛАЛАРНИНГ УМУМИЙ МОТОРИКАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. Архив Научных
 19. Публикаций JSPI, 1(91). извлечено от https://science.iedu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6843
 20. 8. Temurova, G. (2020). DEVELOPING THE SPEECH OF HEARINGIMPAIRED PUPILS IN
 21. PRIMARY SCHOOL BASED ON GAME TECHNOLOGY. Архив Научных Публикаций
 22. JSPI, 1(70). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6271
 23. 9. Temurova, G. (2020). O‘YIN – ESHITISHIDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALARNING NUTQIY
 24. QOBILIYATLARINI FAOLLASHTIRISH OMILI SIFATIDA. Архив Научных Публикаций
 25. JSPI, 1(92). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6792
 26. 10. Temurova, G. (2020). ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРНИ СОҒЛОМЛАШТИРИШДА
 27. ЖИСМОНИЙ МАШҚЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(91).
 28. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6844
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article