Educational and Pedagogical Sciences | Article | Published 2021

BOLANI SHAXS SIFATIDA SHAKLANTIRISH VA NUTQINI RIVOJLANTIRISH UCHUN O’YIN TURLARIDAN FOYDALANISH

Keywords: O’yin faoliyati asosida bolada o’quv faoliyati rivojlanadi. Bola qanchalik yaxshi o’ynasa, u maktabda yaxshi o’qiydi. SHuning uchun bolalarning o’yin faoliyatini rivojlantirishga ahamiyat berishimiz kerak. Ilk yoshli bolalar o’yin faoliyatining birinchi bosqichida tanishtiruvchi o’yin bo’lib, u narsa-buyum-o’yin faoliyatidir

Abstract

Maktabgacha yoshdagi bola shaxsining tarkib topishi uning fe’l-atvori shakllanishida ham o’z ifodasini topadi. Bola shaxsiy hulq-atvorini ijtimoiy xulq-atvor talablariga bo’ysundiradi, kattalar talablariga asosan o’z va boshqalarning xulqini tanqidiy baholaydi.

References

  1. 1. Axmedova Z., Ayupova M., Xamidova M. Logopedik o’yin. Toshkent-2013.
  2. 2. M.Ayupova. Logopediya. Toshkent-2007.
  3. 3. И.Г. Веретенникова. Логопедиcҳеская работа с детьми дошкольного
  4. возроста. Тошкент – 1998.
  5. 4. Nurkeldieva D.A., Ayupova M.Yu.,Axmedova Z.M. Barmoqlar mashqi va logopedik
  6. o’yinlar. Toshkent “Yangi asr avlodi” 2007.
  7. 5. Селиверстов В.И. Заикание у детей. -М.: Владос, 1994.
  8. 6. Зуева Л.Н. Настольная книга логопеда. - М.: АСТ, 2005г.
  9. 7. K.SHodieva “Maktabgacha yoshdagi bolalarni to’g’ri talaffuzga o’rgatish”
  10. Toshkent.1995.
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article