Educational and Pedagogical Sciences | Conference paper | Published 2020

Inklyuziv ta’lim - yosh avlodni ijtimoiy himoyalashning muhim omili sifatida

Keywords: umumta’lim, Inklyuziv ta’lim, oila, mahalla, ta’lim muassasalari, jamoatchilik, davlat va jamiyat

Abstract

Maqolada hozirgi kunda Respublikamizda alohida yordamga muhtoj bolalar va o`smirlar ta’limi, ularning nuqson turlari va uning darajalarini inobatga olgan holda inklyuziv ta;limni tashkil etish haqidagi fikrlar bayon etilgan

References

  1. O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni /Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.:Sharq nashriyot – matbaa konserni, 1997.
  2. Shomaxmudova R. Maxsus va inklyuziv ta`lim. (Xalqaro va milliy tajribalar ). T.-2012. 19-25 bet
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article