Educational and Pedagogical Sciences | Article | Published 2021

ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALARGA BARVAQT YORDAMTIZIMINI TASHKILLASHTIRISH MASALALARI

Keywords: geteroxroniya, reabilitatsiya, imkoniyati cheklangan, asinxroniya, ontogenez, erta tashxis

Abstract

Maqolada alohida yordamga muhtoj bolalarga barvaqt yordam tizimini tashkillashtirish haqida fikr-mulohazalar va bolalarga o'z vaqtida yordam ko'rsatish uchun ularning psixik va ijtimoiy rivojlanishidagi nuqsonlarni mumkin qadar erta aniqlash juda muhim ahamiyat kasb etish haqidagi fikrlar bayon qilingan.

References

  1. 2.Akramova, X. (2020). https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/674
  2. 3.Akramova, X. (2020). Didactic Foundations of Labor Activity for Children with
  3. Intellectual Disabilities. https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/682
  4. 3.Akramova, X. (2020). Didactic Foundations of Labor Activity for Children with
  5. Intellectual Disabilities. Àðõèâ Íàó÷íûõ Ïóáëèêàöèé JSPI, 7(1). èçâëå÷åíî îò https:/
  6. /science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/682
  7. 4.Muzaffarova, X. (2020). INTELLEKTIDA NUQSONI BO'LGAN
  8. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING RIVOJLANISH
  9. XUSUSIYATLARI. https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2708
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article