Educational and Pedagogical Sciences | Article | Published 2021

HARAKAT-TAYANCH A’ZOLARI JAROHATLANGAN BOLALAR

Keywords: Harakat-tayanch a’zolari jarohatlangan bolalar, serebral falaji, poliomielit (shol kasalligi asorati), deformatsiyasi – artrogripoz, axondroplaziya, xondrodistrofiya – tana, bo‘yin, boshning normal rivojlanayotgan bir paytida tug‘ma oyoq-qo‘l suyaklri o‘sishining orqada qolishi, miopatiya – mushak to‘qimalarida modda almashinuvi bilan bog‘liq bo‘lgan irsiy kasallik

Abstract

Maqolada harakat tayanch a'zolari jarohatlangan bolalar, ular turlari va ularga ko'rsatiladigan tibbiy va korreksion xizmat haqida fikr mulohazalar yuritilgan

References

  1. M. B. Rizаshоvа. Serebral fаlаj bоlаlаr bilаn kоrrеktsiоn-lоgоpеdik ish
  2. jаrаyonidа оtа-оnа vа dеfеktоlоg hаmkоrligi. // Vеstnik ОshGU – Оsh, 2008- №5.
  3. 102-105 str
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article