Humanities and Social Sciences | Article | Published 2021

Ta’limda samaradorlikni oshirishda mavzuli konsertlarning o’rni.

Publisher: Jizzax davlat pedagogika instituti
Collection: Журнал «Art Azii» основан в 2020 г. на базе Джизакского государтвенного педогогического Института научное рецензируемое издание, посвященное вопросам искуствоведении. Журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий
Keywords: Kalit so’zlar: musiqa, konsert, dars, mumtoz, maqom, san’at, Oliy pedagogik ta’lim, umumiy o’rta ta’lim maktablari, talaba, o’quvchi, estetik tarbiya, kuy va qo’shiqlar.

Abstract

Annatatsiya Ilg’or pedagogik texnologiyalarni ta’lim sifat va samaradorligigni oshirishda ta’lim texnologiyalarining o’rni va ahamiyati ta’kidlаngani holda musiqa ta’limida mavzuli kontsert o’quvchilarni musiqa madaniyatini musiqiy didi, va tafakkurini o’stirishdagi roli haqida fikr yuritiladigan ilg’or pedagogik texnologiya

References

  1. https://history.jspi.uz/index.php/art/article/view/3158
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article