Article | Published 2020

SHAXS KAMOLOTINI RIVOJLANTIRISHDA MUSIQIY ESTRADA IJROCHILIGINING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Keywords: Maqom art, classical music, Higher pedagogical education, general secondary schools, student, pupil, aesthetic education, melodies and songs

Abstract

Musiqiy estrada insonga tez ta’sir etuvchi emotsional hissiyotni faol rivojlantiruvchi vositadir. mmn musiqa bilan ona allasi orqali tanishib. umrbot musiqadan zavq topa oladi. Umuman, ■kihiqa mson ruhiyatining ajralmas qismi bo lib hisoblanadi. Musiqa madaniy hayotimizda keng ■ lln lutgan. inson shaxsiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan san’at turidir

No reference added

Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article