Article | Published 2021-03-26

Inklyuziv ta’lim samaradorligini oshirishda kadrlarga qo‘yiladigan talablar mazmuni

Publisher: ЎҚУВЧИЛАРНИ КАСБҲУНАРГА ЙЎНАЛТИРИШ ВА ПСИХОЛОГИК-ПЕДАГОГИК РЕСПУБЛИКА ТАШХИС МАРКАЗИ
Collection: “Инклюзив таълимнинг долзарб масалалари: муаммо ва уларнинг ечимлари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент шахри. 2021 йил 26 март, 335 бет.
Keywords: Inklyuziv ta'lim, imkoniyati cheklangan bola, maxsus pedagog, samaradorlik

Abstract

Bugungi kunda O‘zbekiston ijtimoiy yo‘naltirilgan barqaror bozor iqtisodiyotiga, ochiq tashqi siyosatga ega bo‘lgan kuchli demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish maqsadida jamiyat hayotining barcha sohalarida bosqichmabosqich islohotlarni amalga oshirib kelmoqda.

No reference added

Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article