Educational and Pedagogical Sciences | Article | Published 2021

“ВАҚТ” ТУШУНЧАСИ КОНЦЕПТУАЛЛАШУВНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Publisher: tadqiqot.uz
Collection: INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART
Keywords: семантик майдон, концепт, фрейм, вақт концепти, темпорал, дуративлик, этносемантика, рефренция, энантиосемик, паремиология.

Abstract

Мазкур мақолада инглиз ва ўзбек тилларидаги вақт тушунчасини қиёсий типологик тадқиқ қилиш, ҳам назарий ҳам амалий жиҳатларини қиёсий таҳлил қилишга қаратилган. Тил тараққиётининг умумий ва ўзига хос анъаналарини аниқлашнинг назарий асосларини ўрганишга қаратилган.Вақтнинг нутқ вазияти билан алоқадорлиги темпоралликка оид масалаларни ҳал этиш, инглиз ва ўзбек лингвомаданиятида вақтнинг лисоний концептуаллашувидаги табиат ҳодисалари ва диний қарашлар таъсиридагифарқлар ҳамда ўхшаш жиҳатлари, шунингдек, генетик жиҳатдан алоқадор бўлмаган инглиз ва ўзбек тилларида вақт тушунчасининг этнолингвистик хусусиятлари ва уларнинг фразеология, этносемантика, когнитив метафораларда ифодаланиш жиҳатлари ўрганилган.

References

  1. http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2021-2-13
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article