Article | Published 2020

ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ АҲОЛИСИНИНГ СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ ҚАРАШЛАРИ

Keywords: Жиззах воҳаси, тоғ, тоғ олди, дашт, муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳ, диний дунёқараш, урф-одат ва анъана, булоқ, авлиё, табу, “Суз хотин”, яда тошлари, экологик қўриқхона.

Abstract

Ушбу мақолада Жиззах воҳаси аҳолисининг сув билан боғлиқ қадимий диний эътиқодларга омухталашган урф-одатларининг бугунги кундаги кўринишлари, шунингдек, ёмғир чақириш маросимининг моҳияти, этносоциологик тадқиқотлар ва илмий адабиётлар таҳлили асосида ёритилган.

References

 1. 1.Ақчаев Ф. Хўжамушкент ота зиёратгоҳи ҳақида баъзи мулоҳазалар // “Моддиймаънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар” мавзусидаги Республика илмий-амалий
 2. анжумани материаллари тўплами. – Тошкент, 2015.-Б.150.
 3. 2.Аширов А. Фарғона водийси аҳолиси турмуш тарзидақадимий диний эътиқодлар изи:
 4. Тар.фан. ном.... дис. – Тошкент, 2000. – Б. 19.
 5. 3.Бируни. Избранные произведения. Том I. Памятники минувших поколений. Ташкент,
 6. 1957, стр.258.
 7. 4.Дала ёзувлари. Ғаллаорол тумани Саъд ибн Ваққос, Бахмал тумани Новқа ота, Фориш
 8. тумани Хўжа Боғбон ота зиёратгоҳлари. 2014–2018 йиллар
 9. 5.Дала ёзувлари. Янгиобод, Зомин, Ғаллаорол ва Бахмал туманлари. 2014-2018 йиллар
 10. 6.Джаббарова И. Илк ўрта асрларда Жиззах ҳудудидаги айрим суғориш тизимлари
 11. хусусида // Уструшона Буюк ипак йўлида, унинг минтақалараро сиёсий-иқтисодий ва
 12. маданий муносабатларни ривожлантиришдаги ўрни (антик давр ва ўрта асрларда) номли
 13. Республика илмий-назарий конференция материаллари. –Гулистон, 2016. –Б.169–170.
 14. 7.Исмоилзода Ш. Судур бобо ёхуд Нурато тарихидан саҳифалар. – Тошкент, 2005.– Б.
 15. 14.
 16. 8.Қорабоев У. Ўзбек халқи байрамлари.–Тошкент: Шарқ,2002.–Б.137–138.
 17. 9.Маҳмуд Қошғарий. Девону луғатит турк. Тошкент, 2004, 3 жилд, 8 бет.
 18. 10.Пугаченкова Г.А. Ртвеладзе Э.В. Северная Бақтрия – Тохаристан. Очерки истории и
 19. культуры. Древность и средневековье. Ташкент, 1990, стр. 82.
 20. 11.Умаров И. Бадаш: тарих ва анъана. Термиз, 2018, 29 бет.
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article