Educational and Pedagogical Sciences | Article | Published 2021

BO‘LAJAK TASVIRIY SAN’AT O‘QITUVCHILARINI TURLI GRAFIK MATERIALLARDA ISHLASHGA O‘RGATISH. (TEMPERA BO‘YOG‘I MISOLIDA)

Authors:
Keywords: Tasviriy san’at, grafik materiallar, qalam, tempera, ijod, uslub, texnika, yorug‘-soya.

Abstract

Bo‘lajak tasviriy san’at o‘quvchilariga turli grafik materiallarda ishlashni o‘rgatishdan maqsad; ularni borliqdagi va san’atdagi go‘zalliklarni ko‘ra bilish, idrok etish, tushunish va qadrlashga o‘rgatish; estetik va badiiy didni o‘stirish, badiiy fikr doirasini kengaytirish; badiiy ijodiy qobiliyat va fantaziyani rivojlantirish, o‘z uslubini, ijod yo‘lini topishiga xizmat qilishdan, shu bilan birga tasviriy san’at ta’lim yo‘nalishida har tomonlama tajribali, yetuk kadrlarni tayyorlashdan iborat.

No reference added

0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

References

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article