Article | Published 2021

QURUVCHI MUHANDISLARNI TAYYORLASHDA MUHANDISLIK GRAFIKASI TA’LIMINI KOMPYUTER TEXNOLOGIYASI BILAN INTEGRASIYALASH

Keywords: tеxnologiya, avtomatlashtirilgan loyihalash, profil, o’quv jarayoni, ijodiy faoliyat, amaliy dasturlar.

Abstract

Fan dasturida ko’zlangan maqsad talabalarda fazodagi turli uch o’lchamdagi ob’ektlar va ulardagi bog’liqliklarni, tekislikdagi ikki o’lchamli chizmalar ko’rinishidagi fazoning grafik modellari asosida shu ob’ektlarning fazoviy xususiyatlarni tasavvur qilish, fazoviy konstruktiv–geometrik tuzilishlarini mantiqiy taxlil qilish va umumlashtirish bilan bog’liq bo’lgan fikrlash qobiliyatlarini oshirish, hamda loyihalash jarayonlarini, ularning ob’ektlarini, bosqichlarini va strukturasini, loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish usullarini hamda avtomatlashtirilgan loyihalash tizimi strukturasi va ta’minoti bo’yicha yo’nalishlar profiliga mos, ta’lim standartlarida talab qilingan bilimlar darajasini ta’minlash hamda amaliyotda tatbiq qilish ko’nikmasini hosil qilishdan iborat.

References

  1. https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Flib.cspi.uz%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D6881%26viewonline%3D1
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article