Article | Published 2021

Bo‘lajak tasviriy san’at va chizmachilik o‘qituvchilarda ijodkorlikni rivojlantirish

Keywords: chizma, rasm, chizmachilik, AutoCAD, eskiz, proyeksion bog'lanish, texnik rasm.

Abstract

Maqolada chizmachilik va chizmageometriya fanlarini o’qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalnib o’qishning samaradorligi xaqida so’z boradi.bu fanlarni o’qishda grafik dasturlardan AutoCAD dasturi misol qilib keltirilgan.

0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

References

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article