Article | Published 2021

Chizmachilik va chizmageometriya fanlarida AutoCAD dasturidan foydalanib dars samaradorligini oshirish

Keywords: chizma, rasm, chizmachilik, AutoCAD, eskiz, proyeksion bog'lanish, texnik rasm.

Abstract

Maqolada chizmachilik va chizmageometriya fanlarini o’qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalnib o’qishning samaradorligi xaqida so’z boradi.bu fanlarni o’qishda grafik dasturlardan AutoCAD dasturi misol qilib keltirilgan

References

  1. https://drive.google.com/file/d/10WroCQyOduAiO_MGlbUflZHem2WNjUHi/view?usp=sharing
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article