Article | Published 2020

CHIZMACHILIK VA CHIZMA GEOMETRIYA FANLARINI RIVOJLANISH TARIXI

Keywords: plan, fazo, proyeksiya, vint, perspektiva, tasvir, aksonometriya, qiyshiq burchak, lekalo, geometrik.

Abstract

Maqolada chizmachilik va chizmageometriya fanlarining paydo bo‘lish tarixi, hamda uning rivojlanishi haqida tarixiy manbalar ko‘rsatib o‘tilgan. Shu bilan birga O‘rta osiyoda va O‘zbekistonda chizmachilik va chizmageometriya fanini rivojlanishiga hissa qo‘shgan olimlar to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan

References

  1. http://ares.uz/storage/app/media/2020yil/Vol_1_Issue_3/309-314.pdf
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article