Humanities and Social Sciences | Book | Published 2017

Ўзбек халқ табобати анъаналарининг тарихий манбаларда акс этиши

Keywords: Девону лугатит-турк, Сайдана, Бобурнома

Abstract

Узбек халк табобатига доир анъаналарини урганишда тарихий манбаларда зикр этилган маълумотлар мудим адамият касб этиши шубдасиздир. Хусусан “Авесто”, Махмуд Кошгарийнинг “Девону лугатит-турк”, Абу Райхон Берунийнинг “Сайдана”, Ибн Синонинг “Тиб конунлари”, Задириддин Мухаммад Бобурнинг “Бобурнома”, Алишер Навоийнинг “Мадбуб ул-кулуб” каби куплаб манбаларни тилга олишимиз мумкин.

No reference added

Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article