Social and Business Sciences | Article | Published 2022

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING MANTIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA AQLIY FAOLIYATNING O`RNI

Publisher: JSPI elektron jurnal
Collection: Maktabgacha ta'lim
Keywords: aqliy tarbiya, faol fikrlash, , aqliy mehnat madaniyati, aqliy kamolot, nazariy aql, amaliy aql.

Abstract

Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda aqliy faoliyatning o’rniyoritilgan.. Aqliy tarbiya bolalarga tevarakatrofdagi olam haqida bilimlar berishni, ularni tizimlashtirish, bolalarda bilishga qiziqish uyg’otish, aqliy ko’nikma va malakalarni tarkib toptirish, bilish qobiliyatlarini rivojlantirishni o’z ichiga oladi. Mana shu nuqtai nazardan maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy tarbiyasini rivojlantirish ta’lim-tarbiya ishlarini yo’lga quyishda asosiy o’rinda ekanliglari yoritib berilgan. Hamda maktabgacha ta’limda o‘quv mashg‘ulotlari mobaynida aqliy faoliyatning o’rni haqida muhum tavsiyalar berilgan.

References

  1. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Pv-sKLQAAAAJ&citation_for_view=Pv-sKLQAAAAJ:Zph67rFs4hoC
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article