Economics and Management Engineering | Article | Published 2020

Узбекистонда кишлок хужалиги махсулотлари экспортини молиялаштириш: замановий холати муаммолари ва такомиллаштириш йуллари

Keywords: кредит, субсидия, фоиз ставкаси, ҳужжатлаштирилган аккредитив, банк кафолати, инфляция валюта курси, экспорт, қишлоқ қужалик маҳсулатлари, давлат бюджета, бонификация.

Abstract

Қиитоқ хўжалик маҳсулотлари экспортини ривожлантириш Узбекистан Республикасининг экспорт салоҳиятини оширишнинг зарурий шартларидан бири ҳисобланади. Шу сабабли, Узбекистан Республикаси қишлақ ҳўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган Стратегиясида 2030 йилга қадар кишлоқ хужалиги кмаҳсулотлари экспорти ҳажмини кескин ошириш, яъни 20 млрд. АҚШ долларига етказиш вазифаси куйилган. Бу эса, ў з навбатида, қишлоҳ хўжалик маҳсулотлари экспортини молиялаштириш амалиётини такамиллаштириш заруриятини юзага келтиради.

No reference added

Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article