Article | Published 2021

Ауыл хожалыгы онимлери экспортын финансластырыу дереклери хам онын озгешеликлери

Authors:
Keywords: бюджет, субсидия, коммерциялық банк, салық жеӊилликлери, кредит, бонификация, фермер хожалығы, саўда экономикалық бирге ислесиў, ҳүжетлестирилген аккредитив

Abstract

Аўыл хожалығы өнимлери экспортын раўажландырыў туўрыдан-туўры оны финансластырыў әмелиятын беккемлеўге байланыслы. Бул өз нәўбетинде, усы әмелияттыӊ илимий-теориялық тийкарларын изертлеў зәрүрлигин жүзеге келтиреди. Мақалада аўыл хожалығы өнимлери экспортын финансластырыў ҳаққындағы илимий-теориялық көз қарасларды изертлеўлерине ҳәм олардыӊ әмелий әҳмийетке ийе екенлигине баҳа берилген.

No reference added

Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article