Educational and Pedagogical Sciences | Conference paper | Published 2021

TA’LIM – TARBIYA JARAYONIDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISHDA O’QITUVCHINING MAHORATI

Keywords: Axborot texnologiyalari, zamonaviy texnologiyalar, innovatsion taxnologiyalar, dars jarayoni, dars ,o’qituvchi, ta’lim – tarbiya, innovatsion usullar

Abstract

Ddars samaradorligini oshirishga, о’qish-о’qitish sifatini ta’minlashga xizmat qiluvchi didaktik hodisa hisoblanadi. Bundan tashqari kompyuter, yordamida olingan ma’lumotlar mashg’ulot mazmunini boyitish bilan birga о’qituvchining ilmiy-nazariy saviyasini oshirishga, savodxonligini kо’tarishga yordam beradi mana shu masalalar maqolada bayon qilingan yordam beradi, fanlararo integratsiya yо’lga qо’yiladi, о’quv topshiriqla

References

 1. Muzaffarova, X. (2020). Pedagogik texnologiyalar va ularni maxsus ta’lim
 2. mussasalariga tadbiq etish . Arxiv Nauchnыx Publikatsiy JSPI, 1(92). izvlecheno ot
 3. https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6711
 4. 2. Muzaffarova, X. (2020). THE CORRECTIVE IMPORTANCE OF INCLUSIVE
 5. EDUCATION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES. Arxiv Nauchnыx Publikatsiy
 6. JSPI, 1(94). izvlecheno ot https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2537
 7. 3. Akramova, X. (2020). АҚЛИ ЗАИФ ЎҚУВЧИЛАРНИ КОМПЬЮТЕР
 8. ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА МЕХНАТ КЎНИКМАЛАРИНИ
 9. ШАКЛЛАНТИРИШ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16), 1-9. извлечено от
 10. https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4013
 11. 4. Akramova, X. (2020). МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ ТРУДОВЫХ
 12. НАВЫКОВ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ УЧЕНИКОВ ЧЕРЕЗ КОМПЬЮТЕРНЫЕ
 13. 263
 14. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(12), 1-7.
 15. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3182
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article