Educational and Pedagogical Sciences | Conference paper | Published 2021

BOLALAR PSIXIKANING RIVOJLANISHINI BELGILAYDIGAN OMILLAR

Keywords: dizontogenez, Rivojlanishning yetishmasligi, defitsitar rivojlanish, eshitish, ko’rish, tayanch-harakat apparati, og’ir nuqson,rda sensor stimullarning yetishmasligi hissiy sohaning buzilishiga olib keladi, natijada bunday

Abstract

Maqolada anomal rivojlanish turi oliy nerv sistemasining shikastlanish vaqtiga bog’liqligi, bolaning 3 yoshigacha va 3 yoshidan keyin yuzaga keladigan markaziy nerv sistemasining shikastlanishi har xil turdagi dizontogenezlarning shakllanishiga olib kelishi haqidagi fikrlar bayon etilgan.

References

  1. 1.Чичерина Я., Исаева Д., Бондарева Е. Эрта ташхис ва абилитация. Т.: РБИММ, 2010
  2. йил.
  3. 2. Муминова Л., Чичерина Я., Нуркельдиева Д. Диагностика психофизического развития детей первых лет жизни. Т.: РЦСАД, 2007г.
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article