Cognitive and Language Sciences | Conference paper | Published 2021

BOLALARDA UCHRAYDIGAN NUQSONLAR VA ULARNING KELIB CHIQISH SABABLARI

Keywords: Defektolog, aqli zaif bola, ko‘nikma, motorika, harakat, sanitariya, gigiyena

Abstract

maqolada rivojlanishdagi me’yordan chekinishlar yoki nuqsonlar asosida nerv sistemasining yoki muayyan analizatorning buzilishlari yotadi: ularning natijasida alohida organlar yoki butun organizmning tuzilishi va faoliyatida chekinishlar yuzaga kelishi haqida fikr mulohazalar berilgan

References

  1. Аюпова М.Ю. Логопедия. Ўзбекистон файласуфлар Миллий жамияти. Т.: 2011 й.
  2. 2. Волкова Л.С. «Логопедия» Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец.
  3. «дефектология (дошк.)»— М.: Просвещение, 1989.
  4. 3. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников — М., 1985
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article