Humanities and Social Sciences | Article | Published 2017

Musiqa ta'limida fanlararo bog'liqlik va aloqadorlikning ahamiyati

Keywords: fanlararo aloqadorlik, musiqa, tiglash,asar,pedagogik, bilim,ko'nikma

Abstract

umumta’iim maktab o'quvchilariga musiqa madaniyati fanlari o’zining spetsifik xususiyatlari va tabiatiga ko'ra bir qator fan va san’at turlari bilan o'zaro bog’langan hamda tuzilish tizimiga oid umumiy qonuniyatlarga muiassam etadi. Shunday ekan, musiqa darslanni tashkil etish va uni yuqori darajada muvaffaqiyatli kechishini ta'minlasnda faniararo bog’iiqlik va aloqadoriigiga oid komponentiaridan oqiiona va o’z o’rnida foydaianish muhim kasb ahamiyat etadi.

No reference added

Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article