Humanities and Social Sciences | Article | Published 2021

O'quvchi-yoshlarda xalq musiqa merosiga barqaror qiziqishni shakllantirish

Keywords: xalq musiqa merosi, milliy g ’oya, mafkura, ta’lim, tarbiya, shaxs ma ’naviy kamolot, umumta’lim maktablari, dars va darsdan tashqari faoliyat, pedagogik talab va mezon.

Abstract

Yuksak badiiy ijod namunasi b o ‘lgan mumtoz va maqom qo‘shiqlari, ashulalari matniga mos musiqiy ohanglar uyg4m!igi inson hissiyotiga kuchli, betakror va g ‘oyat jozibador ta ’sir etishi bilan badiiy - estetik tarbiyani qudratli vositasiga ekanligi, Mumtoz adabiyotdagi she’riy misralar, sehrli ohang bilan y o ‘g ‘rilgan qo- shiqlar yosh avlod tarbiyasida, oliyjanob hissiyotiar uyg‘otishi va tarbiyaviу maqsadlarda foydalanish imkoniyatlari yoritilgan.

No reference added

Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article