Humanities and Social Sciences | Article | Published 2021-02-01

Pragmatik funksional konsepsiya,talim yonalishiga tasiri

Publisher: Oriental Renaissance: innovative, educational, natural and social sciences
Keywords: audio-lingvistika, ko‘rib eshitish, pragmatika, dialog, pragma lingvistika, tahlil.

Abstract

Mazkur maqolada audiolingval va audiovizual metodlarning rivojlanishida pragmatik yo‘nalish haqidagi mulohazalar, ya’ni chet tillarni «kundalik turmush sharoitida» qo‘llash,«talabalarni yozma nutqqa emas, balki og’zaki nutqqa o ‘rgatishniyuqori o ‘ringa qo ‘yish» haqidagifikrlaryoritib berilgan.

No reference added

Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article