Psychological and Behavioral Sciences | Conference paper | Published 2021-05-05

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYACHILARNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHLARINING MAZMUNI

Publisher: Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Самаркандский государственный медицинский институтКафедра педагогики и психологии
Collection: П Е Д АГ О Г И Ч ЕС КИ Е И Л И Н Г ВО П С И Х О ЛО Г И Ч Е С КИ ЕО СО Б ЕН Н О С Т И Р АЗ В И Т И Я, Ф О Р М И РО В АН И Я ИСТАН ОВЛ ЕН ИЯ ЛИ ЧНОСТ И ВРАЧА МАТЕРИАЛЫ международной научной конференции
Keywords: Barkamol avlod,tarbiya,axloqiy,estetki,jismoniy ,rivojlanish,pedagogi,zamonaviy

Abstract

Maktabgacha talim yoshidagi bolalarning rivojlanishi,ta‘lim –tarbiyasi mazmuni va sifatiga qo‘yiladigan talablarni belgilash, ta‘lim–tarbiya jarayoniga pedagogik va zamonaviy axborot – kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish Davlat talablarining eng muxim vazifalaridandir. Bu kabi vazifalardan kelib chiqqan xolda ta‘lim tarbiya jarayoniga eng zamonaviy va bola yoshiga mos vositalarni tanlash pedagog xodimlardan bilim va tajriba talab qilinishi yoritilgan

No reference added

Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article