Social and Business Sciences | Article | Published 2021

Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning xorijiy davlatlardagi ilg'or tajribalari

Publisher: Academic Research, Uzbekistan
Collection: Academic Research in Educational Sciences
Keywords: maktabgacha ta‘lim va tarbiya, me‘yoriy-huquqiy asoslar, islohot, xorijiy davlatlar, O‗zbekiston, Germaniya, Yaponiya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Singapur, Italiya, ilg‗or tajribalar, bola, avlod, yetuk kadr, istiqbol, Renesans, inson kapitali, tadqiqotlar, elektron resurslar.

Abstract

Ushbu maqolada maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning xorij davlatlardagi ilg‗or tajribalari qiyosiy tahlil asosida o‗rganilgan. Asosan rivojlangan G‗arb va Sharq mamlakatlaridagi maktabgacha ta‘lim shakllari va sharoitlari haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Hamda mamlakatimizda maktabgacha ta‘lim va tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmuni va uning natijaviyligiga doir fikrlar yoritilgan. Shuningdek maktabgacha ta‘lim va tarbiyaga oid xorijiy tajribalarni o‗rganish yuzasidan olib borilayotgan tadqiqotlarga alohida e‘tibor qaratilgan. Uning metodologik asoslari haqida aniq fikrlar bayon etilgan. Ta‘lim tizimidagi ilg‗or tajribalar davlatlarning rivojlanishini ta‘minlashdagi o‗rni va ahamiyati ochib berilgan.

References

  1. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Pv-sKLQAAAAJ&citation_for_view=Pv-sKLQAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article