Social and Business Sciences | Article | Published 2021

NUTQ O‘STIRISH MASHG‘ULOTLARIDA BOLALARNI IJODIY FIKRLASHGA O‘RGATISH YO`LLARI

Keywords: nutq, ijodiy, mashg`ulot, fikr, bolalar, maktabgacha ta`lim, tarbiyachi, inson, tarbiya, maktabgacha yosh, tarbiyalanuvchilar.

Abstract

O‘zbekiston Respublikasi o‘z mustaqilligini yil sayin barqarorlashtirib borar ekan, uning istiqboli bugungi avlodninig har tomonlama bilimdon, ma’naviy va jismoniy jihatdan barkamol insonlar bo‘lib yetishishlariga bog‘liqdir. Eng avvalo, yosh avlodning ilmiy - dunyoviy bilimlar asoslarini puxta egallashi, ularda keng dunyoqarash hamda tafakkur ko‘lamining hosil bo‘lishi va ma’naviy-axloqiy sifatlarning shakllanishi uchun ta’lim - tarbiya ishlarini samarali tashkil etilishiga erishish lozim. Zero, yurtning porloq istiqbolini yaratish, uning nomini jahonga keng yoyish, ulug‘ ajdodlar tomonidan yaratilgan milliy - madaniy merosimizni jamiyatga namoyish etish, ularni boyitish, O‘zbekiston Respublikasini rivojlangan mamlakatlar qatoridan joy egallashini ta’minlash, yosh avlodning komil inson bo‘lib kamol topishiga bevosita bog‘liqdir.

References

  1. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=KjnyVEQAAAAJ&citation_for_view=KjnyVEQAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article