Educational and Pedagogical Sciences | Conference paper | Published 2020

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA INGLIZ TILINI O‘RGATISHDA BOSHQA FANLAR BILAN BOG‘LAB O ‘QITISH (INTEGRATSIYA)DAN FOYDALANISH

Authors:

Nursulton Shaykhislamov

Publisher: Bukhara State University
Collection: Tilning leksik-semаntik tizimi, qiyosiy tipologik izlаnishlаr vа аdаbiyotshunoslik muаmmolаri
Keywords: boshlang'ich ta'lim, xorijiy til, integratsiya

Abstract

Qadim zamonlardan beri til o‘rganish va bu orqali yangi olam va madaniyatni o‘zi uchun kashf qilish dolzarb masalalardan biri bo‘lib kelgan va bu hozirgi kunda ham o‘z mazmunini yoqotgani yo‘q. Shu sababli bizning mamlakatimizda til o‘rganish savodxonligini oshirish uchun qator chora tadbirlar ko‘rib kelinmoqda. 2012-yil 10-dekabrdagi “Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-1975 sonli Qarori, 2013-yil 8-maydagi “Uzluksiz ta’lim tizimining chet tillar bo‘yicha davlat ta’lim standartini tasdiqlash to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining VM124 sonli Qarori, 2013-yil 31-dekabrdagi “Chet tilini bilish darajasini aniqlash va malaka sertifikatini berish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining VM-352 sonli qarori, 2013-yil 10-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Chet tillar o‘qituvchilarining bazaviy lavozim maoshlariga oylik ustama belgilash uchun test sinovlarini o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” Davlat Test Markazi direktorining DTM 01-339 sonli buyrug‘i hamda 2017-yil 11-avgustdagi “Ta’lim muassasalarida chet tillarini o‘qitishning sifatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining VM-610 sonli qarori shular jumlasidandir.

No reference added

Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article