Social and Business Sciences | Article | Published 2021

Maktabgacha ta'limda bola shaxsini shakllanishida ta'sir etuvchi omillar

Keywords: гармоничная личность, активность, духовный потенциал, целенаправленная деятельность, социальная среда, нормальное развитие, внешние факторы.

Abstract

Shaxs rivojlanishi harakatlantiruvchi kuchlari bo’lib bola ehtiyoji va uni qoniqtirish imkoniyati o’rtasida yuzaga kеladigan qarama-qarshiliklar hisoblanadi. Ushbu maqolada maktabgacha ta’limda bola shaxsini shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar xaqida so’z borgan.

References

  1. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Pv-sKLQAAAAJ&citation_for_view=Pv-sKLQAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article