Sport and Health Sciences | Conference paper | Published 2020

JISMÎNIY TARBIYA DARSLARINI O'QITISHDA ÕARAKATLI O'YINLARNI QO'LLASHNING SAMARADORLIGI

Authors:

Sherzod Qo'chqarov

Keywords: Kalit so'zlar: harakatli o'ynilar, salîmatlikni saqlash, mustaõkamlash, malakalar, kîmplåks, kuch, tåzkîrlik, påtnachi, yugurish, o'tish.

Abstract

Harakatli o'yinlar jismîniy tarbiya va o'yin måtîdi vîsitasi sifatida jismiîniy sifatlarni takîmillashtirishga va tarbiyalashga yordam båradi. Bundan tashqari harakatli o'yinlarda gimnastika, ångil atlåtika va bîshqa spîrt turlari mashg'ulîtlarida alîõida malaka va ko'nikmalarni hamda tabbiy harakatlarni mustaõkamlaydi va takîmillashtiradi.

No reference added

Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article