Article | Published 2015

Mehnat ta`limi fanidan texnologik yondashuv asosida dars ishlanmalari

Keywords: Mehnat ta`limi

Abstract

Hozirgi kunda ta’lim jarayonida innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayonida qo'llashga bo'Igan qiziqish, e’tibor kuchayib bormoqda. Chunki shu vaqtgacha an’anaviy ta’limda o‘quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni bilimlarni o'zlari mustaqil 0‘rganib tahlil qilishlariga, xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga 0‘rgatadi. 0 ‘qituvchi bu jarayonda o'quvchi shaxsini rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik vazifasini bajaradi. O'quvchi esa ta’lim jarayonining asosiy sub’ektiga aylanadi.

No reference added

Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article