Article | Published 2021

ЁШ АВЛОД ТАРБИЯСИДА МИЛЛИЙ АНЪАНА ВА КАДРИЯТЛАРНИНГ УРНИ

Keywords: урф-одат,анъана,қадрият, оила, мах,алла, маънавият, тарих, таълим, тарбия.

Abstract

Таълим-тарбия барча даврларда х,ам инсоният олдида х,ал этилиши зарур булган энг мух,им долзарб вазифалардан бири булиб келган. Шунингдек, таълим-тарбия одамларнинг амал к,илиб келаётган тажрибалари, ютуцлари, урф-одатлари ва анъаналари асосида ташкил к,илинган. Бизнинг фарзандлар тарбиясига дойр шаклланган куплаб урф- одатларимиз, бок,ий анъана ва цадриятларимиз мавжуд.

References

  1. https://lib.cspi.uz/index.php?newsid=1916
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article