Article | Published 2021

МАКТАБ УКУВЧИЛАРИДА СОГЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК-ПЕДАГОГИК ОМИЛЛАРИ

Keywords: укувчи, соглом турмуш, ривожланиш, зиддият, стрессли мухит, химоя механизмлари, валеологик омил, профилактик тадбирлар

Abstract

Мазкур маколада мактаб укувчиларида соглом турмуш тарзини ривожлантиришнинг психологик-педагогик омилларига тухталар эканмиз, унда жамиятдаги укувчи-ёшларнинг таълим жараёнида зиддиятли, стрессли мухит мавжудлиги сабабли у безовталанади ва натижада инсон химоя механизмларининг турли хил таъсири туфайли уз соглигининг кадр-кимматини англаш кийинлашади. Шу муносабат билан, укувчиларда Соглом турмуш тарзи ривожланишининг тизимли урганиш лозимлиги батафсил курсатиб берилган.

References

  1. http://ares.uz/storage/app/media/2021/Vol_2_No_6/27-32.pdf
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article