Article | Published 2021

SHAXS KAMOLOTI VA FAOLIYAT (MULOQOT), ULARNI BOSHQARISH- MA’RIFIY- PEDAGOGIC MUAMMO SIFATIDA

Keywords: preformistik nazariya,teologik nazariya, ekzistensialistik (o‘ta Shaxsiyatparastlik) nazariya, biologik nazariya, psixoanalitik nazariya, biologiyalashgan nazariya, motiv, muloqot, psixoanalitik, psixologiya, biologiyalashgan yo‘nalish.

Abstract

Ushbu maqolada “Shaxs kamoloti jismoniy, aqliy, siyosiy, xuquqiy, axloqiy, ekologik va estetik jihatga egaligi bilai tavsiflanadi. Insonning jismoniy kamoloti 50 ming yil oldin qanday bo‘lgan bo‘lsa, xozir ham deyarli shunday kechmoqda. Biroq odamning aqliy kamolotida tafakkurning rivojlanishi hisobiga juda katta ijobiy (oldinga) siljishlar kuzatilgan. Pedagogika Shaxs kamolotini barcha tarkibiy qismlari bilai birgalikda o‘rganadi. Aloxida tashkil etilgan sharoitlarda, ya’ni ta’lim-tarbiya muassasalarida inson Shaxsini kamol toptirish pedagogika nazariyasi va amaliyotining eng murakkab va hal qiluvchi muammolaridan biridir.

References

  1. http://ares.uz/storage/app/media/2021/Vol_2_No_4/81-88.pdf
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article