Article | Published 2021

O’QUVCHILAR NUTQIY MALAKASINISINI SHAKLLANTIRISHDA XALQ OG’ZAKI IJODI VA ERTAKLARDAN UNUMLI FOYDALANISH

Keywords: nutq, pedagogika, xalq og„zaki ijodi, rivojlantirish, ertak, musiqa, san’at.

Abstract

Ushbu maqolada xalq og„zaki ijodining o„ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, o'quvchilar nutqini rivojlantirishda ertaklarning o„rni va ahamiyati muhokama qilingan.

References

  1. http://ares.uz/storage/app/media/2021/Vol_2_No_4/74-80.pdf
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article